Taiwan Carbon 碳刷 (電刷) 台灣卡本

简体繁體ENG

 

台灣卡本工業有限公司

Taiwan Carbon Corp.

 

唯一製造廠僅在台灣

台灣省屏東縣潮州鎮

潮州路802巷101號

TEL: 08-788-7755

FAX: 08-788-8800

 

 中國直撥台灣電話:

(00) 8868-788-7755

中國直撥台灣傳真:

(00) 8868-788-8800

 

【E-MAIL 站上寄發】

 

版權圖表內容

切勿侵權自誤

 

站圖表資料可開放給

非商業用途之公眾引用

首頁 / 產品 / 碳刷類 / 鉚接型式

51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A
5B 5C 5D 5E 5F 5G   5L